Rozdzielnice elektryczne


Rozdzielnica elektryczna to element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawierający urządzenia i podzespoły, służące do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji (np. wyłącznik), najczęściej w połączeniu z urządzeniami sterowniczymi (np. stycznik, przekaźnik), ochronnymi (np. bezpiecznik elektryczny, wyłącznik instalacyjny, wyłącznik różnicowoprądowy, ogranicznik przepięć), pomiarowymi (np. przekładnik prądowy, licznik energii elektrycznej) i regulacyjnymi (np. regulator, sterownik PLC, komputer przemysłowy z systemem wbudowanym).

 

Podział rozdzielnic pod względem zasady konstrukcji: