Systemy alarmowe


(m.in. SATEL, monitoring SMS)

 

System alarmowy to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem (system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy).

 

W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika.

Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo obiektu (firma, magazyn, dom, garaż itp.).

Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu "pod przymusem", która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu - cichy alarm, wezwanie ochrony.

Istotną grupę wśród systemów alarmowych stanowią systemy alarmów przeciwpożarowych. Najczęściej oparte są one o optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania- zgodnie z normą EN-54 nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (w skrócie ROP). W dużych obiektach często posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony p.poż. - automatycznymi systemami gaśniczymi (zraszacze wodne, systemy gaszenia gazem), systemy nawiewowe i oddymiania, awaryjne oświetlenie, dźwiękowy system ostrzegania (DSO) itp.

 

W skład systemów alarmowych najczęściej wchodzą:

 

System alarmowy staje się nieodłącznym elementem domu. Zapewnia spokój i bezpieczeństwo mieszkańcom.

 

Jaki system i kiedy możemy zainstalować?

Decyzję o zainstalowaniu systemu alarmowego najlepiej podjąć w czasie projektowania domu. Często z różnych powodów odkładamy ją na później. Wówczas tylko remont traktujemy jako dobrą okazję do założenia zabezpieczeń. Jednak na alarm nigdy nie jest za późno. Dzięki nowym technologiom jego montaż może się odbyć także w już wykończonym domu.

Gdy na montaż systemu alarmowego zdecydowaliśmy się już na etapie budowy domu, warto to zrobić jeszcze przed jego wykończeniem. Wówczas wykonuje się tak zwaną instalację przewodową. System alarmowy można założyć, gdy wszystkie ściany działowe są gotowe, drzwi i okna wstawione, a rozmieszczenie poszczególnych urządzeń systemu ustalone. Ponieważ przewody powinny być w miarę niewidoczne, najczęściej montuje się je pod warstwą tynku, a ich końcówki wyprowadza w pożądane miejsca. Każdy element systemu powinien być podłączony do centrali osobnym przewodem. Gdy o systemie alarmowym nie pomyśleliśmy przed ułożeniem tynków lub na alarm zdecydowaliśmy się w trakcie użytkowania domu, nie oznacza to, że jesteśmy skazani na kucie bruzd w ścianach. W takim przypadku możemy zamonować bezprzewodowy system alarmowy. W prawdzie jest on droższy od tradycyjnego, ale dzięki niemu unikniemy prowadzenia przewodów w ścianach lub listwach. Jedynie połączenie między centralą a manipulatorem i ekspanderem wymaga zastosowania przewodów. Miejscem, gdzie można wykonać instalację przewodową, jest także garaż.

Czujki systemu bezprzewodowego zasilane są bateriami, a z centralą łączą się za pomocą fal radiowych. Mają one zasięg od 30 do 150 m, więc sprawdzą się nawet w bardzo dużym domu. Korzystanie z systemu bezprzewodowego jest całkowicie bezpieczne – całą instalację skonstruowano w taki sposób, aby uniemożliwiała ona zniszczenie jakiegokolwiek elementu bez uruchomienia alarmu. Ponadto czujki są odporne na próby zakłóceń radiowych. Zaletą systemu radiowego jest również to, że po jego zainstalowaniu możliwa jest łatwa zmiana konfiguracji ustawień oraz rozbudowa o nowe elementy.

Każdy z nas ma inny dom i inne potrzeby związane z bezpieczeństwem mieszkańców i mienia, dlatego projekt systemu alarmowego należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Zapozna się ona z projektem domu, jego otoczeniem i na tej podstawie oceni stopień zagrożenia oraz zaproponuje system dostosowany do indywidualnych potrzeb inwestora.

System alarmowy zazwyczaj kojarzy się jedynie z zabezpieczeniem i sygnalizacją wtargnięcia intruzów na chroniony teren.

Nowe systemy – zarówno standarowe, jak i bezprzewodowe – wprowadzają o wiele więcej możliwości w zakresie ochrony mienia i życia. Przede wszystkim zapewniają komfort życia, chroniąc mieszkańców przed zagrożeniami wypływającymi z codziennego użytkowania domu. Przykładem takiego rozwiązania jest wyposażenie systemu alarmowego w czujki gazu (metanu, propan-butanu czy dwutlenku węgla – czadu). Wykryją one np. wyciek gazu z nieszczelnej instalacji i włączą wentylację w pomieszczeniu. Czujkę gazu ziemnego warto zamontować w kuchni i łazience, w której znajduje się gazowy podgrzewacz wody. Jeśli samochód jest wyposażony w instalację gazową, warto zainstalować w garażu czujkę LPG. Urządzenie wykrywające czad sprawdzi się w kotłowni oraz w pomieszczeniach z kominkiem.

 

Innym praktycznym zastosowaniem systemu alarmowego jest wyposażenie go w czujki zalania wodą.

Często zdarza się, że roztargnieni zapominamy o odkręconym kranie. Taka czujka pozwoli na wczesne wykrycie zagrożenia. Gdy wśród domowników są osoby starsze lub wymagające opieki, warto wzbogacić centralę o rozbudowane funkcje komunikacji.

Dzięki nim, gdy tylko zajdzie konieczność, po naciśnięciu guzika pilota system niezwłocznie poinformuje odpowiednie osoby o potrzebie interwencji. Takie rozwiązanie jest przydatne, gdy w domu przebywają pozostawione bez opieki dzieci. W przypadku realnego zagrożenia będą mogły szybko i skutecznie wezwać pomoc bez potrzeby pamiętania numerów alarmowych.