Instalacje telewizyjne


(RTV SAT cyfrowe/analogowe)

 

 

Rozwój techniki telewizyjnej i telekomunikacyjnej wymusza szybkie upowszechnienie nowoczesnych instalacji antenowych, tak jak kiedyś rozwój urządzeń elektrycznych wymuszał coraz staranniejsze projektowanie instalacji elektrycznej. Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego określają konieczność projektowania instalacji telewizyjnych tylko w budynkach wielorodzinnych. Tymczasem brak takiej instalacji w domku jednorodzinnym znacznie ogranicza możliwości korzystania z najnowszych osiągnięć techniki telewizyjnej. Oto więc garść wskazówek dla osób pragnących wykonać taką instalację.

Przede wszystkim powinna mieć ona możliwość podłączenia zarówno sygnałów telewizji naziemnej, jak i kablowej czy satelitarnej. Należy wykonać ją tak, aby ewentualna wymiana elementów nie wymagała remontów budowlanych (może to być konieczne w związku z rozwojem techniki cyfrowej i światłowodowej). Wewnętrzna instalacja powinna być tak zaprojektowana, by w każdym wybranym pomieszczeniu znajdowało się gniazdko umożliwiające odbiór lub nadanie sygnału.

Większość uszkodzeń instalacji antenowej następuje na skutek przewrócenia się nieumiejętnie zamocowanego masztu lub zerwania źle prowadzonego przewodu. Najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem jest mocowanie masztów antenowych za pomocą obejm kominowych. Maszty te można również mocować wykorzystując uchwyty przyścienne. Czasze anten satelitarnych, ustawiane na południe, mocuje się z reguły na oddzielnych masztach. Przewód antenowy najkorzystniej jest wprowadzić do budynku już na dachu.

Antenę do odbioru bezprzewodowego internetu należy zamocować w takim miejscu aby była bezpośrednia widoczność z anteną dostawcy sygnału.

Antenę zewnętrzną do systemu wzmacniania i rozprowadzania sygnału GSM wewnątrz budynku, należy umieścić w takim miejscu, gdzie poziom sygnału wybranego operatora jest optymalny a separacja z anteną (antenami) wewnętrzną wykluczała wzbudzenie układu.