Oświetlenie


(LED, uliczne, obliczenia programem DIALUX)

 

Projektując oświetlenie staramy się zawsze spełniać oczekiwania naszych klientów uwzględniając jednak normy, wymagania i zalecenia oświetleniowe. Nigdy nie zapominamy, iż końcowym i najważniejszym kryterium oceny projektu są subiektywne wrażenia użytkowników.

 

Nasza firma realizuje projekty oświetlenia każdego typu.

Jesteśmy w stanie dobrać optymalne rozwiązanie do każdego wnętrza i dla każdej grupy odbiorców. Specjalizujemy się jednak w rozwiązaniach niestandardowych, wymagających zarówno od projektanta jak i od stosowanego sprzętu, pełnego profesjonalizmu. Realizowane projekty nadzorujemy w każdym aspekcie tzn. aby były zakończone terminowo, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, budżetem i standardem. Zapewniamy kompleksową usługę - projekt oświetlenia - dostawa - montaż.

Większość wymagań w zakresie natężenia oświetlenia dotyczy powierzchni poziomych, tak jakby wyłącznie od tego zależała jakość oświetlenia pomieszczenia i pomija sprawę jakości oświetlenia płaszczyzn pionowych. Uważamy takie podejście za niewłaściwe.

Obserwacje wskazują, że około 70% wrażeń świetlnych jakie odbiera ludzkie oko związanych jest z widzeniem płaszczyzn, obiektów, osób. Zalecamy zatem, aby projektując oświetlenie, bardziej myśleć o rozświetleniu pomieszczenia niż o jego oświetleniu, tj. by rozwijając koncepcję oświetlenia dążyć przede wszystkim do zapewnienia właściwej jakości światła w zakresie spostrzegania i tworzenia odpowiedniego klimatu świetlnego.

 

Jako narzędzia pomocnicze w pracy projektanta, istotną rolę odgrywają profesjonalne programy do projektowania oświetlenia. W dziedzinie fachowego oprogramowania komputerowego osiągnęliśmy bowiem już etap pozwalający na obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia, nie tylko na poziomych płaszczyznach roboczych, ale również pionowych.

W procesie projektowania oświetlenia posługujemy się wieloma programami komputerowymi. Nowoczesna technika umożliwia przeprowadzenie komputerowych symulacji, które znacznie skracają czas obliczeń oraz poprawiają dokładność uzyskiwanych rezultatów. Dzięki szybkości oraz zakresowi tak przeprowadzanych obliczeń w toku projektowania koncentrujemy się już nie tylko na średnim natężeniu oświetlenia na płaszczyźnie roboczej.

 

Jesteśmy w stanie kontrolować takie parametry jak rozkład luminancji w pomieszczeniu, współczynnik przesłonięcia czy zagrożenie olśnieniem. Możliwym stało się również praktyczne uwzględnianie wpływu światła dziennego na oświetlenie pomieszczeń.

 

Dialux jest obecnie najbardziej zaawansowanym technicznie programem do komputerowego wspomagania projektowania oświetlenia. Posiada wszystkie możliwości omówionych powyżej aplikacji. Dostępnych jest wiele funkcji ułatwiających prace projektowe oraz pozwalających na wykonanie precyzyjnych obliczeń fotometrycznych. Dzięki najnowszej wersji programu możliwa jest również ocena olśnienia w pomieszczeniu. Wśród wszystkich dostępnych programów obliczania oświetlenia Dialux posiada najbardziej rozwinięty interfejs graficzny. Pozwala to na prezentowanie uzyskanych wyników w postaci prostych, trójwymiarowych wizualizacji.